knjiga-umetnost-bogastva-fortuna

Člani Masterplan: cenimo vaše mnenje

Raziskava je sestavljena iz 3-eh delov. Vi nam informacije – mi vam še boljšo izobraževalno izkušnjo. 🙂

Vsi izračuni in rezultati v knjigi opisanih tehnik so primeri in niso garancija za rezultate v prihodnosti ali za vse uporabnike. Avtor Martin Korošec, uradni zastopniki založnika in podjetje niso finančni svetovalci, borzni posredniki ali registrirani investicijski svetovalci.
Vse vrste investicij ali poimensko izpostavljena podjetja ali finančnih inštrumentov so predstavljeni zgolj za izobraževalne namene in ne z namenom priporočanja za nakup. Pred investicijo se posvetujte z izbranim licenciranim svetovalcem.