Igre za novac

Politika privatnosti – Politika zaštite osobnih podataka

Članak 1 (Voditelj obrade osobnih podataka i podataka za kontakt)

Odredbe ovog dokumenta odnose se na prikupljanje i obradu svih osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje tvrtka Rdeča Oranža, izkustveni marketing d.o.o. (u daljnjem tekstu, operater).

Podaci o operateru:

Tvrtka: Rdeča Oranža, izkustveni marketing d.o.o.

Adresa: Titova cesta 2A, 2000 Maribor, Slovenija

Matični broj: 6790607000

Telefon: 041/319-701

E-pošta: info@oranza.si

Podaci o ovlaštenoj osobi za zaštitu podataka:

Ime i prezime/tvrtka: Martin Korošec

Kontakt telefon: 041/319-701

Kontakt adresa e-pošte: info@oranza.si

Članak 2

(vrste obrađenih osobnih podataka)

Vrste osobnih podataka koje obrađujemo:

  1. osnovni podaci za kontakt
  • Ime i prezime
  • Adresa e-pošte
  • Broj telefona
  • Naziv tvrtke (ako se prijavljuje tvrtka)

Članak 3

(osnova za obradu osobnih podataka) Obrađujemo osobne podatke kada je to potrebno za ispunjavanje naših obveza koje nam nameće zakon ili kada je to potrebno za ispunjavanje naših obveza temeljem ugovora s Vama. Osobne podatke obrađujemo i kada nam je dana suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka. Danu suglasnost možete u bilo kojem trenutku opozvati.

Članak 4

(Svrhe obrade osobnih podataka) Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu:

  • Informiranja klijenta o tijeku radionica
  • Informiranja o novim terminima radionica
  • Informiranja o novim temama radionica

Članak 5

(Čuvanje osobnih podataka) Osnovne osobne podatke o kontaktu čuvamo sve dok imate status registriranog korisnika na našoj Internet stranici. Osobne podatke koje smo dobili na temelju Vaše privole čuvamo do njenog opoziva. Podatke o izdanim računima čuvamo 10 godina od dana izdavanja. Podatke koje smo prikupili u svrhu ispunjenja obveza nastalih temeljem sklopljenog ugovora čuvamo 5 godina nakon ispunjenja ugovora. Nakon isteka roka čuvanja, osobni podaci se trajno i efektivno brišu ili anomiziraju, čime gube karakteristike osobnih podataka.

Članak 6

(Davanje osobnih podataka) Vaša je dobrovoljna odluka hoćete li nam proslijediti svoje osobne podatke. Nedavanje određenih kategorija osobnih podataka može rezultirati nemogućnošću pružanja usluge ili odbijanjem sklapanja ugovora.

Članak 7

(Pristup osobnim podacima) Pristup vašim osobnim podacima imaju samo osobe unutar Rdeče Oranže koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka i treće osobe s kojima Rdeča Oranža ima sklopljen ugovor o obradi podataka, tzv. ugovorni izvršitelji obrade osobnih podataka. Ugovorni izvršitelji obrade obavljaju usluge obrade osobnih podataka u skladu s odredbama ugovora sklopljenog između Rdeče Oranže i njih. Ugovornim izvršiteljima obrade zabranjen je prijenos osobnih podataka u treće zemlje i međunarodne organizacije.

Članak 8

(Prava u vezi s osobnim podacima) U svakom trenutku od Rdeče Oranže možete zatražiti da Vas informira ili obradi Vaše osobne podatke, koje osobne podatke obrađuje, svrhu obrade osobnih podataka, tko su korisnici tih osobnih podataka, zadržavanje, rok čuvanja osobnih podataka i kriteriji za određivanje trajanja čuvanja osobnih podataka. Također možete zatražiti da Vas tvrtka informira o postojanju automatiziranog odlučivanja i razlozima njegove uporabe, važnosti korištenja i očekivanim posljedicama. Također možete zatražiti ispravak netočnih podataka, kao i ograničenje obrade kada: – osporavate točnost podataka, na određeno vrijeme koje je potrebno da se točnost podataka provjeri. – Obrada je nezakonita, ali ne tražite brisanje podataka, već ograničenje njihove obrade – Kada nam osobni podaci više nisu potrebni, ali Vama su potrebni za ostvarivanje i obranu pravnih zahtjeva. Ukoliko su ispunjeni uvjeti navedeni u članku 17. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, možete zatražiti brisanje svih Vaših osobnih podataka (Pravo na zaborav). U svakom slučaju kada su podaci prikupljeni na temelju Vaše privole koju ste naknadno opozvali. Također možete zatražiti ispis svojih osobnih podataka u strukturiranom i čitljivom formatu. Te podatke možete bez ikakvih prepreka proslijediti drugom upravitelju osobnih podataka. Protiv Rdeče Oranže imate mogućnost podnijeti pritužbu Povjereniku za informiranje ako smatrate da Rdeča Oranža ili druga osoba obradom Vaših osobnih podataka krši važeće zakone.

Članak 9

(Ostvarivanje prava) Vaše zahtjeve iz prethodnog članka uputite na bilo koji kontakt voditelja obrade naveden u članku 1. ovog dokumenta. Kako bismo pružili osobne podatke, možemo od vas tražiti da dostavite dokaz svog identiteta. Ukoliko ne uspijete pouzdano dokazati svoj identitet, možemo odbiti Vaš zahtjev iz prethodnog članka. Na Vaš zahtjev iz prethodnog članka dužni smo odgovoriti čim se s istim upoznamo i pribavimo relevantne podatke. Najkasnije u rok