Nagradni projekt: vse kar imam je dar.

Pravila in pogoji natečaja
»Vse kar imam je dar.«

  1. člen: Splošne določbe

Organizator nagradne igre je podjetje Rdeča Oranža d.o.o., Titova cesta 2a, 2000 Maribor.

(v nadaljevanju organizator).

  1. člen: Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Rdeča Oranža d.o.o. ali njihovi ožji družinski člani.

Vsak posameznik lahko k nagradni igri pristopi le enkrat.

  1. člen:
Nagradna igra traja od 25. julija do 30. oktobra 2023.

Pravila in možnost za vpis so objavljeni na spletni strani

www.martinkorosec.com/vse-kar-imam-je-dar

Nagradni sklad:

33 knjig “Na spletni prižnici”. Avtor Martin Golob, trda platnica.

12 skodelic “Vse kar imam je dar” s podpisom Martina Goloba.

Potek vpisa v žreb za srebrnik:

Žrebanje, obvestilo in objava nagrajencev

Sodelujoči se v žreb vpišejo tako, da se na spletni strani projekta vpišejo v žreb tako da izpolnijo kratek spletni obrazec s temi podatki: ime, e-naslov ter se strinjajo s pravili projekta.

Vsaka dva tedna se med prijavljenimi v spletni obrazec naredi žreb knjig.

Prvi žreb bo 14. avgusta.

Prvič se žreba 5 knjig. Drugič se žreba 6 knjig “Na spletni prižnici”. Skupno se v času enega meseca tako izžreba 11 knjig.

V treh mesecih se izžreba 3 x 11 knjig je 33 knjig.

V vsakem žrebu, ki je enkrat na štirinajst dni se izžrebata po 2 skodelici. Skupno se tako v enem mesecu izžrebajo 4 skodelice.

V treh mesecih se izžreba 4 x 3 = 12 skodelic.

Do naslednjega dne po žrebu se obvesti nagrajence po e-pošti.

Seznam nagrajencev se objavi na spletni strani nagradnega projekta. S sodelovanjem v nagradni igri se nagrajenci strinjajo, da se njihovo ime in priimek objavijo med nagrajenci na spletni strani.

 

Žreb poteka naključno z računalniškim programom za žrebanje, ki izžreba številke izmed vpisanih v žreb. Izvedba žreba se snema in se objavi na spletni strani nagradnega projekta.

Vsaka družina oz. gospodinjstvo je lahko le enkrat prejemnik nagrade.

V primeru, da se izžreba osebo, ki je članica družine oz. gospodinjstva, ki je nagrado že prejelo, se žreb ponovi in se izžreba nadomestnega nagrajenca.

Organizator ima vedno pravico dopolniti pravila nagradne igre.  

Nagrajenci imajo 7 dni časa, da po prejemu obvestila preko e-pošte v spletni obrazec vpišejo svoj hišni naslov kamor želijo, da se jim knjiga pošlje. Zaradi lažje organizacije podatki, ki bodo javljeni le preko emaila ne veljajo, potrebno je, da se podatki o hišnem naslovu vpišejo v spletni obrazec.

Organizator bo poslal nagrado (knjigo oz. Skodelico) v roku 7 dni po prejetju podatkov o hišnem naslovu.

Posamična nagrada je vredna manj kot  42 evrov in prijava ali plačilo davka na dodano vrednost ni potrebna.  

Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),

– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. 

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu in Facebook strani podjetja. Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

  1. e) Zaželeno je, da nagrajenci delijo svoje izkušnje izobraževanja in darila na družbenih omrežjih s ciljem širjenja izobraževanja.
  1. člen: Varovanje osebnih podatkov

 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje in obdelavo posredovanih osebnih podatkov in prejemanje obvestil o ponudbi organizatorja. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Organizator zbira sledeč osebne podatke: ime in e-naslov. Za nagrajence pa tudi hišni naslov, pošta, poštna številka. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov in prejemanja obvestil o ponudbi organizatorja.

  1. člen: Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti in izkušnje pri izvajanju nagradne igre. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani Elementum. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov:  info@martinkorosec.com .

Vse nejasnosti se sodelujoči v nagradni igri zavezujejo rešiti v okviru mirne in zasebne komunikacije.

 

Maribor, 25.7.2023