Nagradni projekt: vse kar imam je dar.

Pravila in pogoji natečaja
»Vse kar imam je dar.«

  1. člen: Splošne določbe

Organizator nagradne igre je podjetje Rdeča Oranža d.o.o., Titova cesta 2a, 2000 Maribor.

(v nadaljevanju organizator).


  1. člen: Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali partnerja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

Vsak posameznik lahko k nagradni igri pristopi le enkrat.


  1. člen:

Nagradni sklad:

  • 33x knjiga: Na spletni prižnici.
  • 12x Skodelica: Vse kar imam je dar.
 

Potek in trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 22.07. 2023 do 22.09.2023

Žreb

Žrebanje bo potekalo v 3 delih. Vsakič bomo podarili en del nagradnega sklada.

Žreb 1 bo 3. avgusta.

Takrat bomo izžrebali 11 x knjiga: Na spletni prižnici, 4x Skodelica: Vse kar imam je dar.

Žreb 2 bo 17 avgusta

Takrat bomo izžrebali 11 x knjiga: Na spletni prižnici, 4x Skodelica: Vse kar imam je dar.

Žreb 3 bo 22. septembra

Takrat bomo izžrebali 11 x knjiga: Na spletni prižnici, 4x Skodelica: Vse kar imam je dar.


Žreb poteka naključno z računalniškim programom za žrebanje, ki izžreba številke izmed vpisanih v žreb.

Vsak prijavljeni lahko dobi le eno nagrado. V primeru, da je izžrebana oseba, ki je katerokoli nagrado že dobila, se žreb ponovi. Nagrade se ne da menjati in se je ne da izplačati v denarju. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Iz koriščenja nagrade organizator in partner ne prevzemata prav nobene odgovornosti.

Organizator ima pravico do sprememb nagradne igre tudi tekom le-te.


  1. Podelitev nagrade

V roku 3 dni po objavi nagrajencev bo organizator nagrajence obvestil o nagradi in jih pozval k oddaji podatkov (hišni naslov) oz. jim predal navodila za prevzem nagrade (v bližnjem kinu).  

Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),

– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.


  1.  S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu in Facebook strani podjetja. Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.


  1. člen: Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje in obdelavo posredovanih osebnih podatkov in prejemanje obvestil o ponudbi organizatorja in partnerja. Organizator se zavezujeta, da drugih podatkov nagrajencev ne bosta posredovala tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Organizator zbira sledeča osebna podatka: ime, e-naslov. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov in prejemanja obvestil o ponudbi organizatorja.


  1. člen: Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti in izkušnje pri izvajanju nagradne igre. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani projekta. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov:  info@karantanijacinema.si. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Martibor, 21. julij 2023

Rdeča Oranža d.o.o.

1. člen: Splošne določbe

Organizator natečaja je podjetje Rdeča Oranža d.o.o., Makedonska ulica 45, 2000 Maribor (v nadaljevanju organizator). Natečaj poteka na območju Republike Slovenije. Uporabnik z izpolnitvijo obrazca  sodeluje v nagradni igri za žreb knjige “Na spletni prižnici” Lojze Grčman in žreb skodelice: Vse kar imam je dar.

2. člen: Pogoji sodelovanja

Na natečaju lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji in Hrvaški. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje na natečaju predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Na natečaju ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Rdeča Oranža d.o.o. ali njihovi ožji družinski člani.

Vsak posameznik lahko k natečaju pristopi le enkrat (za eno knjigo).

3. člen: Potek in trajanje natečaja

Natečaj traja od konca januarja do konca septembra 2023.

Potek vpisa v žreb za knjige:

a) V roku 7 dni po prijavi v natečaj bo podjetje Rdeča Oranža d.o.o. sodelujočega kontaktiralo in mu na želeni naslov (hišni naslov) poslalo brezplačni izvod izbrane knjige.

Bralec se z izpolnitvijo obrazca (prijavo na tečaj) obveže k oddaji mnenja o izbrani knjigi + priložitvi svoje fotografije s knjigo k mnenju, v roku 3 mesecev (konec aprila 2023).

b) Zaželeno je, da bralci delijo svoje izkušnje tudi na družbenih omrežjih s ciljem širjenja izobraževanja.

4. člen: Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem na natečaju udeleženec dovoli organizatorju hranjenje in obdelavo posredovanih osebnih podatkov in prejemanje obvestil o ponudbi organizatorja. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov bralcev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe natečaja ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Organizator zbira sledeče osebne podatke: ime, priimek, e-naslov, hišni naslov, pošta, poštna številka in IP naslov. Sodelujoči na natečaju po prejemu brezplačnega izvoda knjige ne more več odstopiti od sodelovanja na natečaju in oddaji mnenja.

5. člen: Končne določbe

S sodelovanjem na natečaju se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti in izkušnje pri izvajanju natečaja. O vseh spremembah in novostih natečaja bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletnih straneh podjetja Rdeča Oranža d.o.o. Pritožbe in reklamacije v zvezi z natečajem lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: umetnostbogastva@gmail.com.

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z natečajem, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Maribor, 3. februar 2023

Rdeča Oranža d.o.o.