Natečaj - vaše mnenje šteje

Pravila in pogoji natečaja
»IŠČEMO 10 BRALCEV«

1. člen: Splošne določbe

Organizator natečaja je podjetje Rdeča Oranža d.o.o., Makedonska ulica 45, 2000 Maribor (v nadaljevanju organizator). Natečaj poteka na območju Republike Slovenije in Hrvaške. Bralec se z izpolnitvijo obrazca (prijavo na tečaj) obveže k oddaji mnenja o izbrani knjigi + priložitvi svoje fotografije s knjigo k mnenju, v roku 3 mesecev (konec aprila 2023).

2. člen: Pogoji sodelovanja

Na natećaju lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji in Hrvaški. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje na natečaju predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Na natečaju ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Rdeča Oranža d.o.o. ali njihovi ožji družinski člani.

Vsak posameznik lahko k natečaju pristopi le enkrat (za eno knjigo).

3. člen: Potek in trajanje natečaja

Natečaj traja od konca januarja do konca aprila 2023.

Potek vpisa v žreb za knjige:

a) V roku 7 dni po prijavi v natečaj bo podjetje Rdeča Oranža d.o.o. sodelujočega kontaktiralo in mu na želeni naslov (hišni naslov) poslalo brezplačni izvod izbrane knjige.

Bralec se z izpolnitvijo obrazca (prijavo na tečaj) obveže k oddaji mnenja o izbrani knjigi + priložitvi svoje fotografije s knjigo k mnenju, v roku 3 mesecev (konec aprila 2023).

b) Zaželeno je, da bralci delijo svoje izkušnje tudi na družbenih omrežjih s ciljem širjenja izobraževanja.

4. člen: Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem na natečaju udeleženec dovoli organizatorju hranjenje in obdelavo posredovanih osebnih podatkov in prejemanje obvestil o ponudbi organizatorja. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov bralcev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe natečaja ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Organizator zbira sledeče osebne podatke: ime, priimek, e-naslov, hišni naslov, pošta, poštna številka in IP naslov. Sodelujoči na natečaju po prejemu brezplačnega izvoda knjige ne more več odstopiti od sodelovanja na natečaju in oddaji mnenja.

5. člen: Končne določbe

S sodelovanjem na natečaju se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti in izkušnje pri izvajanju natečaja. O vseh spremembah in novostih natečaja bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletnih straneh podjetja Rdeča Oranža d.o.o. Pritožbe in reklamacije v zvezi z natečajem lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: umetnostbogastva@gmail.com.

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z natečajem, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Maribor, 3. februar 2023

Rdeča Oranža d.o.o.

Vsi izračuni in rezultati v knjigi opisanih tehnik so primeri in niso garancija za rezultate v prihodnosti ali za vse uporabnike. Avtor Martin Korošec, uradni zastopniki založnika in podjetje niso finančni svetovalci, borzni posredniki ali registrirani investicijski svetovalci.
Vse vrste investicij ali poimensko izpostavljena podjetja ali finančnih inštrumentov so predstavljeni zgolj za izobraževalne namene in ne z namenom priporočanja za nakup. Pred investicijo se posvetujte z izbranim licenciranim svetovalcem.