Blog kotiček

Osnovna analiza finančnih trgov in analitično trgovanje

Trgovanje s kriptovalutami, kot drugimi finančnimi sredstvi je v zadnjem času pridobilo na popularnosti. Velika večina začne svoje trgovanje z namenom hitrega zaslužka in se ne zavedajo, da je to dolgotrajna igra.

Analize pravijo, da po enem letu le 10% trgovcev ostane v tem poslu in od tega, jih le 20% uspe preživeti do tretjega leta. Pravi izziv je torej vztrajati in trgovati tako dolgo, dokler ne začnete služiti dobička.

Analitično trgovanje

Pri trgovanju poznamo dva glavna tipa: temeljno trgovanje, ki se osredotoča na informacije, ki so na voljo in tako upravičuje ceno na trgu. Preučuje vse kar lahko vpliva na vrednost delnice od makroekonomskih dejavnikov, kot so stanje v gospodarstvu in industrijskih razmerah, do mikroekonomskih dejavnikov, kot je učinkovitost upravljanja podjetja.

Drugi tip je trgovanje s pomočjo tehnične analize, ki se osredotoča samo na ceno. Tehnična analiza nam omogoča trgovanje brez čustev in tako uporabo vzorcev iz preteklosti, saj predvideva da se zgodovina ponavlja.

Uspeh trgovca je odvisen od tega kako dobro lahko tempira svoje pozicije, kjer vstopa ali ostaja v pozicijah, ki imajo pozitivna pričakovanja in izstopi ko se ta pozitivna pričakovanja zmanjšajo ali izginejo. Torej, osrednja ideja trgovanja je, da v svoje pozicije vstopamo v skladu z verjetnostmi, kar pomeni da sposobnost trgovanja sloni na vaši zmožnosti, da pravilno ocenite te verjetnosti in temu primerno ukrepate.

Za vsakega trgovca je skrajno pomembno kakšne so trenutne razmere na trgu, saj to direktno vpliva na portfelij vsakega vlagatelja. V svetu vlaganja poznamo dva izraza s katerima opisujemo trenutne tržne razmere in potencial; »bikovski« in »medvedji« trg. »Bikovski trg« ima lahko veliko »medvedjih« ciklov in obratno, kot je prikazano spodaj.

Slika prikazuje: »Bikovski« in »Medvedji« trend

Slika prikazuje: »Bikovski« trend

V času bikovskega trga so cene delnic v vzponu in razmere v gospodarstvu na splošno ugodne. Nasprotno, med medvedjim trgom je razpoloženje trga negativno; vlagatelji začnejo premikati svoj denar v sredstva s stalnim donosom in čakajo na pozitiven premik na borzi.

Ker na finančne trge močno vplivajo stališča vlagateljev, ti izrazi označujejo tudi, kako se vlagatelji trenutno počutijo o trgu in gospodarskih gibanjih, ki sledijo. Uporabno orodje za prepoznavanje bikovskih in medvedjih trgov je imeti osnovno znanje o premikih cen delnic na grafikonu.

Najbolj zanesljiv in informativen način prikaza gibanja cen je svečni graf. Sveče lahko prilagajamo z izbiro časovnega intervala, od 1 sekunde in vse do enega meseca.

Sveča je odebeljena med začetno in končno ceno v izbranem časovnem obdobju, kjer zelena barva sveče označuje, da je končna cena višja kot začetna. V nasprotnem primeru je sveča rdeča. Kot dodatek, pa nam tanjša konca sveče prikazujeta najnižjo in najvišjo doseženo vrednost v našem časovnem obdobju.

Svečniki so ena izmed najbolj priljubljenih komponent tehnične analize, ki trgovcem omogoča hitro interpretacijo informacij o cenah iz le nekaj sveč. Uporabljajo se za sprejemanje trgovalnih odločitev na podlagi redno pojavljajočih se vzorcev, ki pomagajo napovedati kratkoročno smer cene.

Slika prikazuje: Graf v obliki cenovne sveče

Podpora in upor

Support & resistance(S/R) ali podpora in upor je orodje, ki ga večina začetnikov podcenjuje pri trgovanju in mu ne posveča dovolj pozornosti. Veliko uspešnih trgovcev se pri trgovanju zanaša samo na S/R orodje ali ga uporablja v kombinaciji z drugimi kazalniki. Pri tej metodi, podpora označuje ceno pri kateri je nakupni pritisk večji od prodajnega, zato tudi nastane območje oz. podporna črta ki deluje kot osnova za dvig cene navzgor. Natančneje, povpraševanje je na teh ravneh večje od ponudbe, zato je gibanje cene navzgor najbolj verjetno. Da bo podpora dobro vidna na grafu je najboljše, da svoje časovne okvirje povečamo oz. spremljamo premike cen na dnevni ali tedenski ravni, kjer premiki niso tako nenadni (kot je vidno na sliki).

V praksi je seveda sprejemljivo in tehnično pravilno, če podporna črta prečka svečo ali se je sploh ne dotakne, cilj risanja podpore je najti nekakšno cono in ne točno ceno oz. popolnoma ravno črto.

Na drugi strani pa imamo črto upora, ki označuje ceno, pri kateri je prodajni pritisk višji od nakupnega, kar pomeni da je ponudba večja od povpraševanja in tako vleče ceno nižje. Povedano z drugimi besedami, tukaj je verjetnost da se bo cena odbila nižje, zelo velika.

Slika prikazuje: Črka S predstavlja točke podpore

Slika prikazuje: Črka R predstavlja točke upora

Tako kot pri podporni liniji, je nujno potrebno da je odporna linija zelo lahko vidna in se tako dotika čim več najvišjih točk na grafu cene.

Kot vidimo na sliki zgoraj, cena Bitcoina prebije odporno linijo in se nato hitro vrne pod njo. Temu pravimo »fake break-out« ali lažni preboj. Do pravega preboja pride, ko je linija odpora večkrat testirana, kar vodi do povečanega povpraševanja v tem cenovnem območju in tako pridemo do preboja območja, kot je vidno na sliki spodaj.

Break-down gre za enak princip, kjer je območje podpore prevečkrat testirano oz. preizkušeno, kar vodi do povečanja ponudbe na tej cenovni točki in tako znižanje cen.

Slika prikazuje: »Break-Out« vzorec

Slika prikazuje: »Break-Down« vzorec

Kaj se zgodi če se podporna ali odporna črta prelomi?

Liniji začneta delovati nasprotno; podporna linija postane uporna in uporna postane podporna. Ta koncept je izjemno pomemben za razumevanje in potrjevanje trenda na trgu.

Torej, na grafu je potrebno označiti skrajne vrhove in dna nihanja cene, kjer je v našem primeru vsak vrh višji od prejšnjega. Pomembno je, da se z višanjem vrhov, viša tudi dno nihanja cene, kar kaže na rastoči trend, kjer lahko pričakujemo postopni dvig cene sredstva.

Nasprotno velja tudi za padajoči trend, kjer bo pomanjkanje povpraševanja vodilo do vedno nižjega dna in nižjih vrhov, ki naznanjajo padec cen.

Slika prikazuje: Kaj se zgodi če se podporna ali odporna črta prelomi?

Slika prikazuje: Prikaz rastočega trenda

Slika prikazuje: Prikaz rastočega trenda

Umetnost bogastva - Fortuna

Naročite zdaj in izkoristite ugodnosti

Trend je vaš najboljši prijatelj

Pretekli premiki na trgu nam omogočajo analizo premikanja cen in s pomočjo tega določanje trenda. Glavna sestavina za prepoznavanje trenda so vzponi in padci na grafu, torej vrhovi in dna svečk. Če skrajne vrhove in dna označimo in povežemo s črto dobimo trendno linijo. Za pravilno ugotovitev trenda bi se morala naša trendna črta dotakniti vsaj treh točk na grafu in tako ustvariti podporo ali uporo.

Torej za potrditev rastočega trenda moramo označiti in povezati dna svečk in v primeru padajočega povezujemo vrhove svečk. Ko nam trend uspe potrditi je ključnega pomena, da svečke ne prebijejo naše novo zarisane trendne črte. Namen trgovanja z trendno črto je trgovanje v smeri trenda, torej je ključnega pomena pravočasno zaznati spremembo smeri in tako svoje pozicije na trgu nemudoma prilagoditi.

V primeru rastočega trenda začnemo svojo pozicijo na trgu graditi, ko se cena približa ali dotakne trendne črte in ne ko se cena od črte oddaljuje.

Slika prikazuje: Kupovanje v rastočem trendu

Večina ljudi kupuje sredstva samo v času rastočega trenda in tako zamudi priložnost zaslužka v času trenda navzdol. Tukaj lahko omenimo prav posebno finančno orodje, ki omogoča zaslužek na borzah tudi v primeru padajočih cen. To je »short selling« ali prodaja na kratko, ki je neke vrste stava na borzi. Z uporabo tega finančnega orodja imate možnost špekulirati o cenah surovin, obveznic, delnic in valut na finančnih trgih, katerih pa niste nujno tudi lastnik.

Celoten namen uporabe tega orodja je izkoristiti finančne krize ali škandale, kjer najbolj trpijo cene delnic. Seveda je ta strategija zelo nevarna za izgubo celotnega premoženja ampak mnogi so uspeli padce na borzah predvideti in jih tako izkoristili za povečanje zaslužka.

Večje firme in investitorji v zlato se ponavadi z uporabo tega orodja zaščitijo pred padcem vrednosti tako, da na borzi odprejo »short sell« pozicijo, kjer zlato prodajo z namenom, da ga bodo kupili nazaj ko bo cena padla. Uporaba Long pozicije pa nam tako omogoča, da povečamo svojo izpostavljenost na trgu in izkoristimo moč naraščajočega trenda. Na primer, če imate 1000 dolarjev kapitala, lahko z dolgim vzvodom kupite Bitcoin v vrednosti 2000 dolarjev ali še več. Tako dobiček, kot izguba se v tem primeru pomnoži s vzvodom. 10% dvig/padec cene v primeru dolge pozicije s 2x finančnim vzvodom bo privedel do 20% dobička/izgube.

Pri uporabi Long/Short pozicij ali odporne in uporne črte pri trgovanju trendov pa obstajajo nevarnosti kot je lažni preboj, ki ga večinoma uporabljajo večje institucije, da ustavijo pozicije manjših trgovcev. Z ogromnimi vsotami kapitala lahko povzročijo večje premike cen in tako izrinejo oz. zavedejo druge trgovce, ki ne pričakujejo preboj trenda.

Pri lažnem preboju se cena začasno premakne nad ali pod ključno raven podpore ali upora, nato pa se pozneje umakne nazaj na isto stran, kjer je bila začeta. To je najslabši scenarij za prebojnega trgovca, ki vstopi v pozicijo takoj, ko se cena zlomi.

Kako zavarovati vaš dobiček?

Pri načrtovanju strategije vsakega trgovca je pomembno, da zmanjša tveganje izgube dobička, kolikor se le da. To pomeni, da je odgovornost vsakega, da si izračuna stopnjo tveganja, ki je za njega sprejemljiva v primerjavi s stopjo zadostnega dobička.

Glede na izračun, si lahko lažje določi koliko denarja je pripravljen izgubiti preden iz pozicije izstopi in tako zabeleži izgubo. Vsak dnevni trgovec bo na dan zabeležil več izgub, kar je del uspešne strategije. Cilj trgovca je torej, da ima na koncu dneva, meseca ali leta več uspešno izvedenih transakcij, kot neuspešnih. Glavni namen »stop-loss« naročila je torej zmanjšati izpostavljenost tveganju (z omejevanjem možnih izgub) in olajšati trgovanje z vnaprej vspostavljenim naročilom, ki se bo samodejno izvršilo, če bo sredstvo na trgu trgovalo po določeni ceni. Seveda so v primeru »stop loss« naročil tudi tveganja.

Slika prikazuje: Primer uporabe stop-loss naročila

Trgovec, ki kupi delnice po 100 dolarjev na delnico, lahko vnese naročilo »stop loss« za prodajo svojih delnic, po 95 dolarjev na delnico, saj bo tako tvegal samo 5% svoje pozicije. Obstaja tveganje, da se bo cena delnice pri 95 dolarjih odbila in začela naraščajoči trend, kjer bomo zaradi stop-loss naročila zamudili na potencialni dobiček. Zato je tukaj izjemno pomembno poznavanje tehničnih orodij, ki nam omogočajo pravilno pozicioniranje svojih naročil in redno urejanje naših naročil pred izgubo dobička.

Uporaba takšnih naročil je ključnega pomena pri trgovanju z vzvodi (short in long naročila), kjer si svoja naložbena sredstva izposojate na borzi in se tako izognete popolni izgubi vaše pozicije.

Umetnost bogastva - Fortuna

Naročite zdaj in izkoristite ugodnosti

Najpopularnejši kazalniki pri trgovanju

Kazalnik, s katerim trgovci ponavadi začnejo postopek tehnične analize, je drseče povprečje ali »moving average« (MA). Pogosto je eden prvih kazalnikov, ki ga bodo trgovci dodali na svoje grafikone in služi kot samostojni kazalnik ali za primerjavo z drugimi kazalniki.

Drseče povprečje (MA) je preprosto orodje, ki poenostavi podatke o cenah sredstev z ustvarjanjem nenehno posodobljene povprečne cene. Trgovci ga uporabljajo za vizualizacijo kje je cena bila in v katero smer bi se lahko gibala v prihodnosti. Posledično je večinoma uporabljen za prikaz trenda.

Povprečje se izračuna na podlagi izbranega časovnega obdobja, na primer 20 minut, 10 dni, 30 tednov ali katero koli časovno obdobje, ki ga izberemo. Najpopularnejši kazatelj za tehnično analizo je ponavadi 50 dnevno drseče povprečje (50MA) in 200 dnevno povprečje (200MA). 200 dnevno drseče povprečje se izračuna tako, da seštejejmo zaključne cene zadnjih 200 dni in delimo z 200.

Z uporabo orodja lahko filtriramo hrup oz. nenadne premike v ceni, saj kratkoročni premiki cene, ne bodo prav veliko vplivali na povprečje cene na daljši rok.

V veliki večini primerov, ko kratkoročno drseče povprečje prečka nad dolgoročnega to naznanja bikovski trend, in nasprotno, ko dolgoročno drseče povprečje pade pod kratkoročnega je to vidno kot medvedji trend. Veliko kratkoročnih in dolgoročnih trgovcev ta indikator uporablja za vstopanje in izstopanje iz pozicij.

Drseče povprečje se je izkazalo kot zelo zanesljiv pokazatelj številnih hudih medvedjih trgov v preteklem stoletju. Do mrtvega križa ali »death cross« običajno pride, ko 50-dnevno drseče povprečje pade pod 200-dnevno drseče povprečje. Smrtni križ je vzorec na grafu, ki ponavadi kaže na možnost velike razprodaje delnic.

Tako za oportunistične trgovce kot dnevne trgovce je pomembno, da se zavedajo dogodka »deatch cross« ko se zgodi, saj jim omogoča, da ostanejo s svojimi pozicijami pred množico in se pripravijo na prihajajočo priložnost za nakup.

Na drugi strani pa imamo zlati križ oz. »golden cross«, ki kaže na možnost potencialnega bikovskega trenda.

Slika prikazuje: »Death Cross«

Slika prikazuje: »Golden Cross«

Drseče povprečje se največkrat uporablja v kombinaciji s kazalnikom relativne moči ali RSI (»Relative Strength Index«), ki opredeljuje kdaj so delnice prekupljene ali preprodane (vidno na sliki spodaj). Uporabljen je kot indikator zagona in tako daje signale za vstop in izstop iz pozicije. Z nihanjem vrednosti med 0 in 100 meri trenutni zagon delnice, kjer vrednost nad 50 signalira naraščajoč trend in pod 50 signal trenda navzdol. Za razumevanje RSI je značilno, da ko se vrednost premakne nad 70 je delnica prekupljena in bi naj sledil padec cene, in kadar pade pod 30, bi naj delnica bila preprodana, kjer sledi porast.

Kazalnik deluje tako, da se osredotoča na lokacijo zaključne cene sredstva glede na razpon cene v določenem številu preteklih obdobij. Za izračun RSI se običajno uporablja 14 prejšnjih obdobij. S primerjavo zaključne cene s prejšnjimi gibanji cen poskuša kazalnik napovedati točke preobrata in tako napovedati trend.

Torej, če je za izračun indikatorja relativne moči uporabljeno 14 obdobij, to pomeni da se analizira zadnjih 14 cenovnih svečk oz. časovnih intervalov.

Cilj indikatorja je, da za zadnjih 14 svečk analizira zaklučno ceno vsake, kot tudi velikost svečke in ugotovi ali so v povprečju bikovske (zelene) ali medvedje (rdeče).

Slika prikezuje: »RSI« ali kazalnik relativne moči

V primeru, da je vseh 14 svečk bikovskih, potem je indikator relativne moči 100. Da indikator pokaže 50, bi potrebovali 7 bikovskih in 7 medvedjih svečk. V tem primeru nam indikator sporoča, da sta povprečni dobiček in izguba enaka.

V realnosti, se pri naraščajočem trendu ali v bikovskem trgu, RSI drži območja od 40 do 90, kjer območje 40 – 50 deluje kot podpora. Med padajočim trendom ali medvedjim trgom pa se RSI nagiba k temu, da ostane med razponom od 10 do 60, območje 50 – 60 pa deluje kot odpor.

Ti razponi se lahko razlikujejo glede na nastavitve RSI in moč trgovanega sredstva.

Če RSI indikator nadgradimo še z eno črto na grafu, dobimo Stohastični oskilator, ki se uporablja za merjenje moči in šibkosti indikatorja relativne moči (RSI) v določenem časovnem obdobju.

Oba kazalnika sta uporabljena za merjenje zagona cene, medtem ko stohastični oskilator temelji na predpostavki, da bi se morale končne cene zapreti blizu iste smeri kot trenutni trend, RSI pa sledi območjem prekupljenosti in preprodanosti z merjenjem hitrosti gibanja cen.

Na splošno je RSI bolj uporaben v času padajočih in rastočih trendov, stohastični pa ponuja bolj zanesljive informacije v času stranskih trendov ali v nestabilnem trgu.

Na borzah ni boljšega kazalnika razpoloženja trga kot obseg prometa oz. volumen. Obseg označuje raven aktivnosti na trgu. Predpostavka, da količina trgovanja skoči pred cenami, je osnova za analizo obsega.

Ponavadi se obseg trgovanja nanaša na število transakcij opravljenih na dan. Razumevanje obsega celotnega trga v primerjavi z obsegom posameznega gospodarstva je lahko ena pomembna primerjava, ki analitikom pomaga razločiti trende obsega. V naraščajočem trendu naj bi se trgovanje povečevalo v skladu z rastjo cen in zmanjšalo v primeru padanja cen.

Slika prikezuje: Dvig BTC cene s povečanim obsegom trgovanja

Povečanje obsega trgovanja označuje povečanje zanimanja in nakupov/prodaj s strani velikih institucij, z drugimi besedami vstop »pametnega denarja«. Na splošno velja, da imajo večje institucije dostop do boljše analize in več informacij, zato določena območja na grafu, kjer je stopnja trgovanja izjemno visoka, odražajo visok interes institucij.

Območja z nižjo količino trgovanja pa so značilna za manjše vlagatelje z veliko manjšimi količinami kapitala, kar je značilno za obdobja negotovosti.

Na splošno, je za tehnične analize pomembno, da v dnevne diagrame grafikonov vključijo kazatelje obsega. Grafikoni obsega so običajno vidni pod standardnim grafom sveč, kjer desna stran prikazuje količino trgovanja za vsako časovno obdobje. Vključitev obsega prometa v odločitev o trgovanju lahko pomaga vlagatelju, da ima bolj uravnotežen pogled na vse širše tržne dejavnike, ki bi lahko vplivali na ceno trgovanega sredstva, kar vlagatelju pomaga pri sprejemanju bolj informiranih odločitev.

Trgovci se na obseg zanašajo kot na ključno metriko, ker jim omogoča da vidijo raven likvidnosti sredstva. Z določanjem razmerja med obsegom trgovanja in ceno na določeni ravni na grafikonu je možno videti kako težavno bo iz položaja izstopiti oz. vstopiti glede na ponujeno raven likvidnosti.

Dnevi z večjim obsegom prometa kot ponavadi običajno vodijo k velikim nihanjem v ceni in sporočajo, da se nekaj dogaja z delnico.

Spodnja slika je primer trgovanja 4-urnega grafikona, kjer vsaka vrstica obsega, ki je vidna na dnu grafikona prikazuje, koliko delnic je bilo trgovanih v posameznem 4-urnem obdobju. Vrstice obsega trgovanja na dnevnem grafikonu pa torej prikazujejo, koliko delnic zamenja lastnika, vsak dan.

Iz grafikona spodaj lahko vidimo da je skok v količini trgovanja vodil k zvišanju cene v naslednjih dneh, kot tudi povečano zanimanje trgovanega sredstva na borzi.

Veliko trgovcev se trgovanju priključi samo v primeru visoke likvidnosti, kar pa je večinoma izraz visokega obsega. Torej večji kot je obseg, lažje boste kupovali in prodajali velike ali majhne količine zalog, saj so na trgu drugi trgovci, ki čakajo da izpolnijo drugo stran vaše transakcije.

Posledično se veliko dnevnih trgovcev odloči za trgovanje na borzi Binance, saj ima veliko žetonov dovolj veliko likvidnost, da lahko brez problema iz pozicije izstopijo kadar želijo.

Slika prikezuje: Skok v količini trgovanja je vodil k zvišanju cene v naslednjih dneh.

Veliko trgovcev se trgovanju priključi samo v primeru visoke likvidnosti, kar pa je večinoma izraz visokega obsega. Torej večji kot je obseg, lažje boste kupovali in prodajali velike ali majhne količine zalog, saj so na trgu drugi trgovci, ki čakajo da izpolnijo drugo stran vaše transakcije. Posledično se veliko dnevnih trgovcev odloči za trgovanje na borzi Binance, saj ima veliko žetonov dovolj veliko likvidnost, da lahko brez problema iz pozicije izstopijo kadar želijo.

Poleg znanja in izkušenj sta za trgovca najpomembnejši lastnosti disciplina in duševna trdnost. Disciplina je potrebna, da se ob vsakodnevnih izzivih držimo svoje strategije trgovanja; brez discipline se lahko majhne izgube spremenijo v velike. Za povrnitev neizogibnih padcev in slabih trgovalnih dni, ki se bodo zgodili v karieri vsakega trgovca pa je potrebna duševna trdnost. Postati uspešen vlagatelj ne pomeni, da moramo najti delnico, ki bo v naslednjih dneh vodilna na trgu in s katero bomo obogateli. Resnično odlične naložbe nam omogočajo organsko rast na dolgi rok, kar je argument za obravnavanje aktivnega vlaganja kot hobi in ne orodje za hitro obogatitev.

Deli prispevek

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja